navigatiebalkStevenskerkActueelStevenskerkStevenskerkStevenskerkStevenskerk
    < vorige | volgende | overzicht >

Plaquette ir. G.P. Schuller

Plaquette ir. Schuller
DE GROTE OF ST. STEVENSKERK
TE NIJMEGEN

VERWOEST DOOR BOMBARDEMENT
OP 22 FEBRUARI 1944
RESTAURATIE VANAF SEPTEMBER 1948
ONDER LEIDING VAN
IR. G. P. SCHULLER
IN GEBRUIK SEDERT 19 SEPTEMBER 1969

POINT N’EST BESOIN D’ESPÉRER
POUR ENTREPRENDRE
NI DE RÉUSSIR POUR PERSÉVÉRER

G.d’O. 1571

Ir. Gerrit Pieter Schuller (1909–1995) was president-kerkvoogd van de Nederlandse Hervormde gemeente te Nijmegen en tot 1993 voorzitter van de stichting die de Stevenskerk beheert. Zijn naam is verbonden aan de restauratie van de Stevenskerk na het rampzalige bombardement van 22 februari 1944. Voor het herstel van de zeer zwaar beschadigde kerk—o.a. was de toren in de zuiderkapel gestort—was zeer veel geld nodig: aanvankelijk werden enkele miljoenen guldens begroot, maar volgens een brief van ir. Schuller van 31 maart 1976 zijn de totale kosten uiteindelijk uitgekomen op f 9.348.389,50 (= € 4.242.114,21). Ir. Schuller stelde zich met zijn kapitaal en zijn papierfabriek garant voor de leningen. Hij was tevens de drijvende kracht achter de restauratie, en heeft op cruciale ogenblikken de voortgang van de restauratie gered, o.a. toen geen der overige kerkvoogden nog achter het miljoenenproject stond, toen de geldstroom herhaalde malen dreigde op te drogen, en ook toen een ander kerkgenootschap een hoog bod op de onvoltooide kerk uitbracht.

Behalve de hier afgebeelde plaquette die in de zuiderzijbeuk is aangebracht en die door ir. Schuller zelf op 20 februari 1994 werd onthuld, herinnert ook de naam van de doorgang tussen de banken in het noordertransept, de zgn. ‘Schuller-allee’, aan de president-kerkvoogd.

Ir. Schuller overleed op 20 december 1995. Op 24 december 1995 vond in de Stevenskerk de gedachtenisdienst plaats, met als voorgangers ds. J. Colijn en pater T. Nuij. Hij is begraven bij het zogeheten ‘Witte kerkje’ in Ubbergen.

Enkele opmerkingen over de plaquette. De afmetingen zijn 94 bij 66 cm. Met “G. d’O.” is Willem van Oranje (Guillaume d’Orange) bedoeld. De spreuk betekent: “Het is niet nodig te hopen om te ondernemen, noch te slagen om te volharden.” De vier symbolen staan respectievelijk voor het protestantisme, jodendom, katholicisme en koopmanschap: evenzovele inspiratiebronnen van ir. Schuller.

Schullers inspiratie: protestantisme en jodendom en katholicisme en koopmanschap  
protestantisme jodendom katholicisme koopmanschap