GeschiedenisStevenskerkActueelInterieurArchitectuurKoppelingen

Predikanten van de Stevenskerk   Zegel NH gemeente

Geschiedenis van de St.-Stevenskerk te Nijmegen

De Stevenskerk te Nijmegen heeft een boeiende geschiedenis. De periode 1254–1591, d.w.z. van het begin van de (nieuw)bouw tot het jaar waarin de kerk definitief in handen van de protestanten kwam, is in de literatuur uitvoerig beschreven. Ook over de geschiedenis ná 1591 is veel te vertellen. Zo besteedden historici aandacht aan de strijd rondom de Nijmeegse remonstranten, de lotgevallen van de toren en de geschiedenis van de vier orgels. Maar er zijn ook veel thema’s die nog niemand heeft onderzocht. Om maar één voorbeeld te noemen: het is nog weinig bekend dat moderne predikanten van de Stevenskerk in belangrijke mate bijdroegen aan het kerkelijk leven en de theologische ontwikkelingen in Nederland in de negentiende eeuw.

Deze website is ingericht als verzameling van kerkhistorisch materiaal over de Stevenskerk ná 1591. De nadruk ligt thans op de periode 1850–1900. Vooralsnog zijn alle gegevens bijeengebracht rondom de lange lijst van predikanten van de Nederlandse Hervormde gemeente te Nijmegen. Deze lijst is voor de overzichtelijkheid in tweeën gedeeld: het ene deel loopt van 1591 t/m 1814, het andere van 1814 t/m 1944.