navigatiebalk Stevenskerk Actueel Stevenskerk Stevenskerk Stevenskerk Stevenskerk

Orgels in de Stevenskerk

  koororgel  Assendelftorgel  Königorgel
V.l.n.r.: koor-, Assendelft-, en Königorgel

Clerinxorgel
Clerinxorgel

De Stevenskerk beschikt over vier orgels, die op deze website ieder apart beschreven worden. Het zijn in chronologische volgorde:
  - het koororgel (ca. 1700),
  - het Assendelftorgel (ca. 1750),
  - het Königorgel (1773–1776), en
  - het Clerinxorgel (1848).

Van deze vier is het Königorgel met afstand het grootst, belangrijkst en bekendst.

Drie van de vier orgels bezitten de status van rijksmonument. Alleen het Clerinxorgel is geen rijksmonument, omdat de kas daarvan weliswaar oud is, maar het overgrote deel van het binnenwerk nieuw.