Interieur Stevenskerk Actueel Architectuur Geschiedenis Koppelingen

Koor    Königorgel    Stefanus

Interieur van de St.-Stevenskerk te Nijmegen

Op de volgende bladzijden is informatie over het interieur verzameld:

Alle foto’s op de website © 2002–2004 Dirk-Jan Dekker, tenzij anders aangegeven.