navigatiebalkStevenskerkActueelStevenskerkStevenskerkStevenskerkStevenskerk
    < Predikanten 1591–1814 >

Ds. Johannes Smetius sr.

* Aken 10-10-1590, † Nijmegen 30-5-1651

  Ds. J. Smetius sr.
portret door Rutger
van Langevelt (1669),
Museum Het Valkhof,
Nijmegen.

 Grafsteen (detail)
wapen van de familie Smetius

Ds. Johannes Smetius sr. werd op 30 augustus 1618 bevestigd tot predikant van de Stevenskerk. Als aanhanger van de orthodoxe richting in de Nederlandse Hervormde kerk (toen nog: de Nederduitsch Gereformeerde Kerk) was hij een bestrijder van de remonstranten. Grote bekendheid genoot hij door zijn geschiedkundige werk over Nijmegen en bovenal door zijn omvangrijke verzameling van archeologische vondsten.

Ds. Smetius overleed op 30 mei 1651. Nadat zijn ambtgenoot ds. Abraham Tielenius de lijkrede had uitgesproken, werd hij op 3 juni 1651 begraven in de Stevenskerk. Op de grafsteen staan ook de namen van zijn ouders, Johannes Smith († 1621) en Maria Raets († 1625). De zoon van ds. Smetius, ds. Johannes Smetius jr. (1636–1704), is later eveneens in de Stevenskerk begraven (in een ander graf).

De grafsteen van ds. Smetius sr. is nu te vinden in het noordertransept, maar lag eerder in de zuidelijke kooromgang en nog vroeger in de zuiderkapel. In de steen is een uitgebreid Latijns lofdicht op Smetius gegraveerd.

<JOHANN>ES SMITH J.F. O. 30 JAN. 1621
MARIA RAETS UXOR O. 22 APR. 1625
RENASCENTUR QUAE CECIDERE
M.S.
JOHANNES SMETIUS J.F.J.N.
SINGULARE URBIS ET ECCLESIAE DECUS
URBEM ANTIQUIS ASSERUIT BATAVIS
ECCLESIAM ORTHODOXIS CHRISTIANIS
IPSE SACRI ORDINIS SEMPER PRIMUS
ARTIUM LINGUARUMQUE VARIETATE
ET VITAE INTEGRITATE NULLI SECUNDUS
RARISSIMA DOCTISSIMIS APERUIT
ERUDITAE ANTIQUITATIS MONUMENTA
ET UNDE PROFICERENT MONSTRAVIT
PRINCIPES UNDECUNQUE VIROS SUI
AMATORES ET ADMIRATORES HABUIT
IPSUM RESPUBLICA NEOMAGENSIUM
QUUM AB ALIIS ECCLESIIS ET ACADEMIIS
EVOCARETUR SIBI TOTUM VENDICAVIT
UBI MUNERE SUMMA CUM LAUDE FUNCTUS
BEATAM IN CHRISTO ANHELANS VITAM
CREATORI REDDIDIT FELICEM ANIMAM
SEPULCHRO RELIQUIT MORTALE CORPUS
URBI ATQUE ORBI IMMORTALE NOMEN
UXORI ET LIBERIS FATALEM LUCTUM
POSTERIS AETERNUM SUI DESIDERIUM
O. 30 MAII 1651 AET(ATIS) 61

Literatuur:
- Kist, N.C., ‘Levensberigt van Johannes Smetius, opgemaakt uit oorspronkelijke meest ongedrukte stukken’, Archief voor Kerkelijke Geschiedenis, inzonderheid van Nederland 4 (1833), 117–230.
- Smetius [sr.], Johannes, Nijmegen, stad der Bataven, 2 dln., Nijmegen: SUN [etc.], 1999.

Zie ook: de website van Leo Nellissen, gewijd aan Smetius’ geschiedkundige werk Oppidum Batavorum, alsmede het Museum van de Vaderlandse Geschiedenis.