navigatiebalkStevenskerkActueelStevenskerkStevenskerkStevenskerkStevenskerk
    < Predikanten 1814–1944 >

Ds. Jacob Moulijn

Rustplaats van
Jacob MOULIJN
in leven Predikant alhier
Geb: 18 Maart 1835 _ Overl: 7 Dec: 1902

Ik heb het geloof behouden
2 Tim. 4:7b

en zijne Echtgenoote
M.J. MOULIJN-LAGERWERFF
Geb: 19 Dec. 1850 _ Overl: 13 Oct. 1914
Ps. 23

Literatuur

Moulijn, Jacob, Vreezen, hopen, loven. Toespraak over Psalm 42:12, gehouden 27 November 1898 in de Groote Kerk te Nijmegen, Nijmegen: H. ten Hoet, 1898.
—, De godsregeering oorzaak van beving en vreugd, Nijmegen: Milborn, 1902.
—, Hij moet wassen, maar ik minder worden: des Evangeliedienaars troost, roem en kracht bij vervulde 40-jarige Evangeliebediening. Leerrede, uitgesproken te Nijmegen, den 9den Maart 1902, Nijmegen: H. ten Hoet, 1902 [n.a.v. Joh. 3:30].