Stevenskerk Actueel Interieur Architectuur Geschiedenis Koppelingen

St.-Stevenskerk   St.-Stevenskerk  

Grote of St.-Stevenskerk Nijmegen

De Grote of St.-Stevenskerk is de oudste en grootste kerk van Nijmegen. Het grootste deel van de kerk dateert uit de 15e en 16e eeuw, maar de vroegste delen van het gebouw stammen uit de dertiende eeuw. In haar huidige gedaante is ‘de Stevens’ een driebeukige hallenkerk, met een driebeukig dwarsschip en een kooromgang met straalkapellen. Het gebouw kwam in 1591 in handen van de hervormden, en is met uitzondering van een kort intermezzo steeds hervormd gebleven. In de Tweede Wereldoorlog raakte de Stevenskerk bij het bombardement op Nijmegen zwaar beschadigd, maar in 1969 is zij in volle glorie herrezen. Vandaag de dag wordt het gebouw voor uiteenlopende culturele evenementen gebruikt. Het heeft ook nog altijd een religieuze functie: de kerk is namelijk het thuis van het Oecumenisch Citypastoraat, en er vinden vespers en middaggebeden plaats. Op gezette tijden is de Stevenskerk geopend voor bezichtiging.

Op deze website vindt u informatie over het interieur, de bouwfasen en de geschiedenis van 1591 t/m 1944, alsmede een uitgebreide bibliografie.
 
BEZICHTIGING
 
Bekijk de openingstijden en andere praktische info

———

maart t/m december:
elke vrijdag 13.00u
middaggebed in de
stiltekapelElke zondag 10.00u
Kerkdienst van het
Oecumenisch Citypastoraat

——————

Laatste :
25 februari 2011

site map