navigatiebalkStevenskerkActueelStevenskerkStevenskerkStevenskerkStevenskerk
    < vorige | volgende | overzicht >

Grafplaat van Thomas Buys

 Grafplaat Thomas Buys

Thomas Buys was vanaf 1542 kanunnik, en van 1552 tot 1566 deken van het kapittel van de Stevenskerk. De koperen grafplaat (100 bij 66 cm) lag ooit op zijn graf in de kerk, totdat zij—om nog verdere slijtage te voorkomen—in 1895 aan de muur werd gehangen. De afbeelding toont hem gekleed als priester, met de miskelk op de borst. Het randschrift luidt: “Reverendus dominus et magister Thomas Buys / huius ecclesiae decanus et canonicus / obiit anno Domini MDLXX / die VIIo Octobris. Animae eius misereatur Deus.”—in vertaling: “De eerwaarde heer en magister Thomas Buys, deken en kanunnik van deze kerk, stierf in het jaar des Heren 1570 op de 7e oktober. God ontferme zich over zijn ziel.”. In de vier hoeken zijn de zinnebeelden van de evangelisten te zien: met de klok mee zijn dat de mens van Matteüs, de leeuw van Marcus, het rund van Lucas en de adelaar van Johannes. Aan weerszijden van de benen van de overledene zijn zijn familiewapens gegraveerd.

De grafsteen van Thomas Buys bevindt zich nu op het koor, met een moderne inscriptie in plaats van de koperen plaat.

Recht tegenover deze grafplaat hangt de grafplaat van Jacob Leeuwens. Een derde plaat, van professor Christiaan Otterus († 1660), is sinds onheuglijke tijden verdwenen.